Dagens Nyheter: Munter Tandvård och Försäkringskassan om tandvårdsstödet

Den 21 augusti publicerade Dagens Nyheter två artiklar om tandvårdsstödet där Munter Tandvård och Försäkringskassan intervjuades.

95 procent av Munter Tandvårds besökare tillhör utsatta grupper, mindre bemedlade personer, missbrukare, hemlösa och misshandlade kvinnor. Många kommer till kliniken av samma skäl: De är i behov av omfattande ingrepp för att kunna le, skratta, prata och tugga.

På plats får de hjälp av tandläkaren John Barksenius att upprätta en ekonomisk plan som ska bekosta behandlingen. Nu menar Försäkringskassan att mottagningen har underlåtit att driva in skulder från patienter som inte betalat sina avgifter i tid, skriver DN. Det statliga stödet har då blivit en otillåten rabatt, enligt Försäkringskassan.

John Barksenius ställer sig kritisk till Försäkringskassans utlåtanden.

– Det behöver inte handla om att de (patienterna) inte betalar, men det kan ta mycket längre tid för dem än vad Försäkringskassan verkar tycka är rimligt, säger han till DN i en motkommentar.

– Stödet är till för dem med de största behoven och all forskning visar att det är de socioekonomiskt svaga, kommenterar han i DNs reportage och tillägger att kliniken omöjligen kan förutse vilka patienter som i slutändan kommer att betala sina avgifter.

Enligt försäkringskassans representant bör tandvårdsstödet dock inte användas för att ge tandvård åt personer utan tillgångar. Istället ska de omhändertas av socialförvaltningen.

Någon som tycker att han fått livet tillbaka genom Munter Tandvårds insatser är bilhandlaren Jussi Nyssönen. Trots skulder hos Kronofogden följde han avbetalningsplanen noga varje månad. Jussi hade sedan tidigare löständer, men föredrog att inte använda dem på grund av besvären de orsakade, skriver DN. För honom blev implantaten en nystart.

– Jag vågar träffa folk, jag vågar skratta. Och jag har träffat en kvinna, en kamrat. Jag har fått självkänslan tillbaka. Det betyder allt och stressen över att alltid behöva ljuga och dölja något har försvunnit, säger han till DN i artikeln ”Det är ingen som tror på en person utan tänder”.

Läs artiklarna i sin helhet här:

DN: Tandvård för utsatta hotas av process med försäkringskassan
DN: Det är ingen som tror på en person utan tänder

Statligt tandvårdsstöd
Det statliga tandvårdsstödet är ett högkostnadsskydd som infördes 2008. Stödet ges till patienter som
haft egna tandvårdsutgifter på mer än 3 000 kronor. Försäkringskassan betalar då 50 procent av
kostnaden. Vid utgifter över 15 000 kronor uppgår stödet till 85 procent. För att stödet ska aktiveras
behöver patienten först ha egna kostnader.