Hur söker jag finansiering för min tandvård?

Vi på Munter Tandvård hjälper många av våra patienter att söka finansiering av deras tandvård. Behovet hos de som söker finansiering ser väldigt olika ut. Här kan du läsa mer om vilka lösningar som finns, och vad som gäller för dig som söker vård i samband med en olycka, brott eller sjukdom.

Det första steget är att boka in en kostnadsfri undersökning där du får en uppskattning av vad din framtida behandling kommer att kosta. Nästa steg är att söka stöd från Försäkringskassan. Denna ansökan sköts automatiskt via våra datorsystem. För behandlingar mellan 3 000-15 000 kr ersätter Försäkringskassan halva totalsumman. För behandlingar över 15 000 kr ersätter Försäkringskassan 15% av det belopp som överstiger 15 000 kr. Dessa belopp har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat tillsammans med staten. För att få ta del av detta ska man vara svensk medborgare och skriven i Sverige för att ha rätt till sjukvård, man måste även vara registrerad hos Försäkringskassan.

 

Vad gör jag om jag inte har råd att betala?

Om du inte har möjlighet att finansiera din tandvårdskostnad så ska du inte vara orolig, det finns flera olika aktörer att vända sig till, och vi kan hjälpa dig.

 

 1. Socialtjänsten
  Vi hjälper dig gärna att ta fram ett kostnadsförslag gratis som du kan lämna in till socialen. Detta gäller för de personer som har kontakt med socialtjänsten eller som får socialbidrag.

 

 1. Kronofogden
  Om du har utmätning på din inkomst så kan du söka dispens för att betala din tandvård. Om du kommer förbi oss så skickar vi in ett kostnadsförslag och ett intyg så kan Kronofogden bevilja stopp i utmätningen, och när behandlingen är betald påbörjar de utmätningen igen.

 

 1. Fonder
  Det finns många olika fonder och stiftelser man kan vända sig till för att söka finansiering, och vi har koll på de flesta. Tjänar du under fyra basbelopp per år (186 000 kr) så kan vi efter framtagning av ett kostnadsförslag ge dig det underlag som behövs för att ansöka till en fond som passar just dig och din situation.

 

 1. Avbetalningsplan
  Om du inte har möjlighet att betala hela summan på en gång så kan vi lägga upp en avbetalningsplan som innebär att du betalar 500 kr i månaden.

 

 1. Förskottsbetalning
  Hos oss på Munter Tandvård kan du även göra en förskottsbetalning vid ditt besök hos oss, då får du 10% rabatt på din tandvård.

 

Tandvård i samband med olycka, brott eller sjukdom


Vid olycka
Vid olycka ska du först kontakta ditt försäkringsbolag och se över din hemförsäkring. De kommer vilja ha ett käk- och tandskadeintyg som vi kan hjälpa dig att fylla i vid en kostnadsfri undersökning. Handläggningstiden är max två veckor.

 

För dig som utsatts för brott
Om du blivit utsatt för brott eller misshandel kan du i samband med rättegången göra ett skadeståndsanspråk. Vi kan hjälpa dig att kostnadsfritt ta fram material att skicka till din advokat. Därefter kan vi också hjälpa dig att ansöka till Brottsofferfonden för att få finansiering via dem.

 

Sjukdom eller diagnos
Om du lider av en sjukdom eller diagnos som exempelvis Aspberger, bulimi, cancer eller om du är rörelsehindrad så kan du få ersättning från landstinget för basal tandvård. För att få detta behöver du ett landstingskort. Om du inte redan har ett landstingskort så kan du kontakta din läkare som hjälper dig att ansöka om detta via landstinget.

 

Sök så snabbt som möjligt – vissa ansökningar tar lång tid

Om något av ovan alternativ är aktuella för dig är det viktigt att du ser till att vara ute i god tid och att du bokar in en kostnadsfri undersökning så fort som möjligt, då det i vissa fall gäller en längre handläggningstid som till exempel hos Socialen och Kronofogden.

 

 

 

 

Känner du dig osäker på vart du ska vända dig? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut vilket alternativ som passar bäst för dig och hur du ska gå till väga.

Ring oss
08-765 11 11

Maila oss
kontakt@muntertandvard.se

Vänliga hälsningar,

John Barksenius
Tandläkare