Ortograd eller Retrograd behandling?

 

Ortograd endodonti (rotbehandling) innebär att tandläkaren skapar en öppning i tanden för att på så sätt få tillträde till pulparummet. Med hjälp av speciella filar samt en bakteriedödande spolvätska rengörs sedan tanden och förseglas avslutningsvis med det som kallas rotfyllning.

Retrograd endodonti är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att tandläkaren avlägsnar infektionen genom att ta bort en bit (ca 3 mm) av rotspetsen och därefter applicera ett bakterietätt cement mot kvarvarande rot.

Enstegs eller tvåstegsbehandling?

Vid en enstegsbehandling sker hela rotbehandlingen vid ett tillfälle dvs både den kanalrengörande delen samt förseglingen av tanden (rotfyllningen).

En tvåstegsbehandling innebär att den kanalrengörande delen görs vid ett separat tillfälle medans själva rotfyllningen görs vid ett senare. Däremellan har tanden ett bakteriedödande inlägg i kanalsystemet som får verka under ett par veckor.

 

En förutsättning att utföra en enstegsbehandling är att patienten är symptomfri, ingen förekomst av fistel i anslutning till tanden samt att kanalsystemet är torrt och inte vätskar när man ska försegla tanden med rotfyllningen. I övriga fall vidtas tvåstegsbehandling.

Checklista – borde jag skicka en remiss?

Det är många tandläkare som hör av sig till oss för att rådfråga om det är dags att remittera eller inte. Här har vi därför samlat en checklista som du kan använda.

  • Tanden har förkalkade kanaler.
  • Du misstänker att det finns fler rotkanaler i tanden än dom du hittat.
  • Om du på röntgen ser att det föreligger komplicerad rotanatomi.
  • Om patienten har fortsatta besvär och du ej hittar orsaken.
  • Om kirurgi är aktuellt och du känner dig osäker på genomförandet.

Remissuppgifter Jonas Wester, specialisttandläkare Endodonti, Munter Tandvård

Smärtproblematik och du hittar inte orsaken? Skicka remissen till Jonas Wester! Vår endodontist Jonas erbjuder en mycket säker diagnostik och behandling, dessutom med stor empati. Vi har öppet även på lördagar och tillämpar samma taxa som Folktandvården. Vi har självklart både CBCT och mikroskop.

Remissuppgifter:

Munter Tandvård
Torsvikssvängen 37, nb
181 34 Lidingö
Tel: 08-765 11 11
Fax: 08-765 11 88
E-post: kontakt@muntertandvard.se