Så går en behandling till – 5 steg

De behandlingar vi utför är ofta omfattande. Vårt arbetssätt kan beskrivas enligt följande fem steg:

1. Undersökning och kostnadsförslag
En kostnadsfri röntgenundersökning genomförs. Efter undersökningen får du som patient ett brev med kostnadsförslag på den behandling vi föreslår, samt förslag till finansiering (exempelvis delbetalning, via välgörenhetsstiftelser eller socialtjänst).

2. Kartläggning och dokumentation
När finansieringen är fastställd bokar vi en tid där vi dokumenterar din tandstatus samt dina behov och önskemål. Tillsammans går vi sedan igenom en behandlingsplan för dig.

3. Orsaksinriktad grundbehandling
När behandlingsplanen är klarlagd, åtgärdar vi dina skadade tänderna i syfte att bygga en grund för nya. Vi ger dig information om orsaken till dina tandproblem och genomför sedan åtgärder såsom borttagning av tandsten, kariessanering och profylaktiska åtgärder (t ex fluorbehandling).

4. Återuppbyggnad av funktion och estetik
Nu kan vi skapa tillfälliga tänder som du får ha tills dess att permanenta ersättningständer är tillverkade hos tandtekniker. När de är klara får du de permanenta tänderna fastsatta definitivt, efter att du godkänt färg, form och funktion.

5. Uppföljning
Efter en tid ses vi igen för en uppföljning och en omfattande genomgång av din munhygien och en större sanering av tandsten. Vår ambition är att patienten ska kunna vårda sina tänder livet ut. Uppföljande undersökningar görs sedan löpande med ett halvår- till ett års mellanrum till en låg kostnad.