Personer med vanliga jobb har inte råd med tandvård


Bild: SVT. Fotograf: E Rönnqvist

SVT sände ett reportage den 28 maj där de intervjuade John Barksenius om tandvårdsstödet och Munter Tandvårds fokus på att hjälpa patienter att söka finansiering. John menar att personer med vanliga jobb inte har råd att laga sina tänder vilket gör att de får stora problem i sin vardag.

Reporter Fredrik Skillemar berättar i reportaget¹ om att SVT beställde en kartläggning för att se om tandvårdsstödet jämnar ut skillnaden mellan personer som förlorat en av de främre tänderna. Att göra den dyraste lösningen med ett implantat var allra vanligast mellan de med högre inkomster (321000 kr disponibel inkomst) medan de med lägre inkomst (177000 kr) i lägre grad gjorde implantat och ofta gjorde en brygga istället. Att lämna kvar en lucka i framtänderna, den billigaste lösningen är ovanligt i gruppen med högst inkomst, men mycket vanligt i gruppen med de lägsta inkomsterna.

 

Är det endast arbetslösa och missbrukare som blir drabbade?

 

“Nej, absolut inte, det är bara människor med vanliga jobb. Jag tror att samhällsutvecklingen har blivit så att den stora merparten har fått det mycket bättre, men en liten del har fått det mycket sämre och det är det som vi märker av¹”, berättar John Barksenius.

 

Tandvårdsstödet är det stöd som försäkringskassan går in med som kommer från staten. Här kan du läsa ett tidigare blogginlägg om vilka möjligheter som finns att söka finansiering för sin tandvård. De som har låg inkomst har ibland inte råd att betala sin del av kostnaden för en behandling och därför tvingas de välja en billigare lösning.

“ Jag tycker att tandkliniker tar för liten risk. Vi säljer inte begagnade bilar utan det handlar om att hjälpa de som verkligen behöver det”, säger John Barksenius.

 

Vi erbjuder våra patienter en avbetalningsplan om de inte har råd att betala direkt, vi hjälper dem även att söka bidrag från fonder och stiftelser. Vi vill motverka att människor blir utestängda från arbetsmarknaden på grund av dålig tandhälsa. De som har ont om pengar och är i behov av omfattande tandvård tandvård är de som blir utstötta från samhället.

 

“Vi vill vara med och stötta där så många andra vänder patienterna ryggen.”

Vad vi känner till är vi den enda tandkliniken som erbjuder det alternativet. Där tycker vi att fler måste tänka om och ställa upp för sina medmänniskor, även om det innebär lite risktagande.

Källa
Rapport (2019). Tandhälsa  Inkomst viktig faktor. [TV-program]. Sveriges television, SVT 28 maj.